JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
K& KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
KHA KHB KHC KHD KHE KHF KHG KHH KHI KHJ KHK KHL KHM KHN KHO KHP KHR KHS KHT KHU KHV KHW KHX KHY
KHKB KHKD KHKG KHKI KHKV

1 KHKB KOHAN KOBAYASHI CANADA INC     SCAC4
2 KHKD HAERKULES KHDK s.r.o.   CZ VKM
3 KHKG KOCH TRUCKING     SCAC4
4 KHKI KOCH TRUCKING INC     SCAC4
5 KHKV OZ-Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach   SK VKM