JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
K& KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
KAA KAB KAC KAD KAE KAF KAG KAH KAI KAJ KAK KAL KAM KAN KAO KAP KAQ KAR KAS KAT KAU KAV KAW KAX KAY KAZ
KAYB KAYC KAYD KAYE KAYF KAYG KAYJ KAYL KAYM KAYP KAYQ KAYR KAYS KAYT KAYV

1 KAYB KAY, BOB TRUCKING     SCAC3
2 KAYC KAY TRUCKING INC     SCAC3
3 KAYD KAYS DELIVERY SERVICE INC     SCAC3
4 KAYD KAYDEE TRANS LOGISTICS INC     SCAC4
5 KAYE KAYE TRUCKING & LEASING COMPANY     SCAC3
6 KAYE KAY ENTERPRISE INC     SCAC4
7 KAYF KAY FARMS     SCAC3
8 KAYG KAY, G INC     SCAC3
9 KAYG KAY, G INC     SCAC4
10 KAYJ KAYS TRUCKING INC     SCAC3
11 KAYL KAYLINE PROCESSING INC     SCAC3
12 KAYM KAYES MOTOR SALES INC     SCAC3
13 KAYM KAYEM FOODS INC     SCAC4
14 KAYP KAYDEN ENTERPRISES INC     SCAC3
15 KAYQ KAYE TRANSPORT     SCAC4
16 KAYR KAY TRUCKING     SCAC3
17 KAYR KAY TRUCKING     SCAC4
18 KAYS KAYS TRUCKING INC     SCAC3
19 KAYS KAYS TRANSPORT INC     SCAC4
20 KAYT KTN TRUCKING CORPORATION     SCAC4
21 KAYV KAYTEC VINYL INC     SCAC4