JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
K& KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
KAA KAB KAC KAD KAE KAF KAG KAH KAI KAJ KAK KAL KAM KAN KAO KAP KAQ KAR KAS KAT KAU KAV KAW KAX KAY KAZ
KAUI KAUN KAUQ KAUR KAUS

1 KAUI KAU EXPRESS     SCAC3
2 KAUN KAUS, R E INC     SCAC4
3 KAUQ KAUAI COMMERCIAL CO LTD     SCAC3
4 KAUR KAUFMAN, ROBERT     SCAC3
5 KAUS KINGMAN AUTO SALVAGE     SCAC3