JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
K& KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
KAA KAB KAC KAD KAE KAF KAG KAH KAI KAJ KAK KAL KAM KAN KAO KAP KAQ KAR KAS KAT KAU KAV KAW KAX KAY KAZ
KAIA KAIN KAIP KAIQ KAIR KAIS KAIV KAIX

1 KAI Kaiser Air     ICAO1
2 KAIA KAISER LOGISTICS INC     SCAC4
3 KAIN KAIRON TRANSPORT     SCAC4
4 KAIP KAISER TRANSPORT INC     SCAC4
5 KAIQ KEARNEY ASSOCIATES INC     SCAC4
6 KAIR KELLY AIR EXPRESS INC     SCAC3
7 KAIR KAIRO, JEFF TRUCKING INC     SCAC4
8 KAIS KAISER SHIPPING     SCAC3
9 KAIS KAISER TRUCKING INC     SCAC4
10 KAIV KAI TAK     SCAC4
11 KAIX Rinker Materials Corp. added 1/89; 1/94-7/2000   NRHS
12 KAIX RINKER MATERIALS CORPORATION     PWRC
13 KAIX Rinker Materials Corp. added 1/1989; 1/1994-7/2005; eliminated 10/2006   NAKINA
14 KAIX Rinker Materials Corporation     RSRV