JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
K& KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
KAA KAB KAC KAD KAE KAF KAG KAH KAI KAJ KAK KAL KAM KAN KAO KAP KAQ KAR KAS KAT KAU KAV KAW KAX KAY KAZ
KAGC KAGO KAGR KAGS KAGU KAGW

1 KAGC K & G CARTAGE     SCAC3
2 KAGO K & G TRANSFER     SCAC3
3 KAGR KANGAROO COURIERS INC     SCAC3
4 KAGS KAIGAI SHIPPING CORPORATION     SCAC3
5 KAGU KNAPSACK, A.G.     SCAC3
6 KAGW KAG WEST LLC     SCAC4