JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
K& KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
KAA KAB KAC KAD KAE KAF KAG KAH KAI KAJ KAK KAL KAM KAN KAO KAP KAQ KAR KAS KAT KAU KAV KAW KAX KAY KAZ
KAFB KAFC KAFF KAFL KAFM KAFR KAFS KAFT

1 KAF KAF Falkenhahn Bau AG   DE VKM
2 KAFB KAFKA BROS, INC     SCAC3
3 KAFC KAFCO DE MEXICO SA DE CV     SCAC4
4 KAFF KAUFFMAN, JAMES M     SCAC3
5 KAFL KNIGHTS APPLEDEN FRUIT LIMITED     SCAC4
6 KAFM KAUFMAN GRAIN COMPANY     SCAC3
7 KAFR KAFER, MAX CORP     SCAC3
8 KAFS KAUFFS TRANSPORTATION SYSTEMS     SCAC3
9 KAFTT Falkenbahn Baugesellschaft mbH   DE VKM