JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
B& BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
BZA BZB BZC BZD BZE BZF BZG BZH BZI BZJ BZK BZL BZM BZN BZO BZP BZR BZS BZT BZV BZW BZX BZZ
BZRD BZRH BZRT BZRV BZRW

1 BZRD BOLTZ, RONALD R     SCAC3
2 BZRH BRZEZINSKI, R H & SONS TRUCKING     SCAC3
3 BZRH BRZEZINSKI, R H & SONS TRUCKING LLC     SCAC4
4 BZRT BLAZING STAR TRANSPORT     SCAC4
5 BZRV BALFANZ, R V HORSE TRANSPORTATION     SCAC3
6 BZRW BOZEL, R W TRANSFER INC (TRUCKLOAD     SCAC4