JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
B& BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
BYA BYB BYC BYD BYE BYF BYG BYH BYI BYJ BYK BYL BYM BYN BYO BYP BYR BYS BYT BYU BYV BYW BYX BYZ
BYVA BYVD BYVL BYVT

1 BYVA BAYVIEW AUTO TOWING LTD     SCAC4
2 BYVD BLACKDOG ENERGY SERVICES LTD     SCAC4
3 BYVL BAY VAN LINES INC     SCAC3
4 BYVT BAY VIEW TOURS INC     SCAC3