JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
B& BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
BYA BYB BYC BYD BYE BYF BYG BYH BYI BYJ BYK BYL BYM BYN BYO BYP BYR BYS BYT BYU BYV BYW BYX BYZ
BYEC BYEG BYEI BYEK BYEN BYEP BYEQ BYER BYET

1 BYE Bayu Indonesia Air IATA: BM   ICAO1
2 BYEC BYRON EXPRESS INC     SCAC3
3 BYEG BRYANT ENERGY INC     SCAC4
4 BYEI BULLSEYE ENTERPRISES INC     SCAC3
5 BYEK BYE TRUCKING     SCAC3
6 BYEN BOYENS, LARRY     SCAC4
7 BYEP BUNYAN EXPRESS INC     SCAC3
8 BYEQ BYERS TRUCK LINE     SCAC3
9 BYER BYERS TRANSPORTATION CO INC     PWRC
10 BYER BYERS, RON TRANSPORTATION INC.     SCAC4
11 BYET B E T TRANSPORT     SCAC3