JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
B& BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
BP& BPA BPB BPC BPD BPE BPF BPG BPH BPI BPJ BPK BPL BPM BPN BPO BPP BPR BPS BPT BPU BPV BPW BPX BPY
BP&C

1 BP&C Bay Point & Clayton R.R. Apr-38   NRHS
2 BP&C BAY POINT & CLAYTON RAILROAD     PWRC
3 BP&C Bay Point & Clayton R.R. 4/1938-1/1946   NAKINA