JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
B& BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
BFA BFB BFC BFD BFE BFF BFG BFH BFI BFJ BFK BFL BFM BFN BFO BFP BFR BFS BFT BFU BFV BFW BFX BFZ
BFGC BFGH BFGL BFGP BFGV BFGX

1 BFG Bear Flight     ICAO1
2 BFGC BRONCO FREIGHT SYSTEMS LLC     SCAC4
3 BFGH BONCHEFF GREENHOUSES INC     SCAC4
4 BFGL BASER FREIGHT LLC     SCAC4
5 BFGP BFG LOGIATICS LLC     SCAC4
6 BFGV BILLINGS FLYING SERVICE INC     SCAC4
7 BFGX The B.F. Goodrich Co. 7/65-10/66; eliminated 10/69   NRHS
8 BFGX *B. F. GOODRICH COMPANY     PWRC
9 BFGX *U. S. RAIL SERVICES, INC. [RAIL U.S. LEASING, INC.]     PWRC
10 BFGX *GEON COMPANY     PWRC
11 BFGX +OXY VINYLS, LP     PWRC
12 BFGX Oxy Vinyls L.P. added 7/1999; 7/2000-7/2005   NAKINA
13 BFGX The B.F. Goodrich Co. & Chemical Group eliminated 10/1995   NAKINA
14 BFGX The GEON Co. added 4/1996   NAKINA
15 BFGX B.F. Goodrich Co., Chemical Group added 7/1981; 1/1994   NAKINA
16 BFGX U.S. Rail Services, Inc. added 4/1978; 1/1980; eliminated 7/1981   NAKINA
17 BFGX The B.F. Goodrich Co. 1/1943-4/1947; added 4/1963; 7/1965-10/1966; eliminated 10/1969   NAKINA
18 BFGX Rail-U.S. Leasing, Inc. added 4/1977; eliminated 4/1978   NAKINA
19 BFGX B. F. Goodrich (Chemical Group)     RSRV
20 BFGX OXY VINYLS LP     SCAC4
21 BFGX Rail-U.S. Leasing, Inc. eliminated 4/78   NRHS
22 BFGX U.S. Rail Services, Inc. added 4/78; 1/80; eliminated 7/81   NRHS
23 BFGX B.F. Goodrich Co., Chemical Group added 7/81; 1/94   NRHS
24 BFGX The B.F. Goodrich Co. & Chemical Group eliminated 10/95   NRHS
25 BFGX The GEON Co. added 4/96   NRHS
26 BFGX Oxy Vinyls L.P. added 7/99; 7/2000   NRHS