JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
W& WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ
WAA WAB WAC WAD WAE WAF WAG WAH WAI WAJ WAK WAL WAM WAN WAO WAP WAQ WAR WAS WAT WAU WAV WAW WAX WAY WAZ
WACD WACF WACG WACH WACK WACL WACN WACO WACQ WACR WACT WACV WACW WACX

1 WAC West African Cargo Airlines     ICAO1
2 WACD WATER SPIRIT FREIGHT     SCAC4
3 WACF WALDHEIM COLONY FARMS LTD     SCAC4
4 WACG WEST ATLANTIC CARGO LEASING & SERVI     SCAC4
5 WACH WASHINGTON CARRIERS INC     SCAC4
6 WACK WACEK INC     SCAC4
7 WACL WESTCHEM AGRICULTURAL CHEMICALS INC     SCAC4
8 WACN WALKER CRANE & RIGGING CORP     SCAC4
9 WACO WHITE, A C TRANSFER &     SCAC4
10 WACQ WANDERING FIRE POTTERY & TILE WORKS     SCAC4
11 WACR Washington County R.R. Corp. added 4/81; 1/94; eliminated 7/97; 7/2000   NRHS
12 WACR WASHINGTON COUNTY RAILROAD CORPORATION     PWRC
13 WACR Washington County R.R. Corp. added 4/1981; 1/1994; eliminated 7/1997; 7/2000-7/2005   NAKINA
14 WACR Washington County Railroad     RSRV
15 WACT WACONIA TRANSPORT COMPANY INC     SCAC4
16 WACV WHITE, A C MOVING SYSTEMS INC     SCAC4
17 WACW WANDERING ANGUS CELTIC TRADERS     SCAC4
18 WACX Albright & Wilson Company added 4/90; 1/94-7/2000   NRHS
19 WACX *WILLARD AGRICULTURAL COMPANY     PWRC
20 WACX +PCS PHOSPHATE COMPANY INCORPORATED [ALBRIGHT & WILSON COMPANY]     PWRC
21 WACX Albright & Wilson Co. added 4/1990; 1/1994-7/2000; eliminated 10/2003   NAKINA
22 WACX PCS Phosphate Co. added 10/2003; 7/2005   NAKINA
23 WACX Willard Agricultural Co. (PCS Phosphate)     RSRV
24 WACX PCS PHOSPHATE COMPANY INC     SCAC4