JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
S& SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
STA STB STC STD STE STF STG STH STI STJ STK STL STM STN STO STP STQ STR STS STT STU STV STW STX STY STZ
STYB STYD STYG STYH STYI STYJ STYK STYN STYO STYP STYR STYT STYV STYX

1 STY Styrian Airways     ICAO1
2 STYB STYLINE BROKERAGE SERVICE INC     SCAC4
3 STYD STYLE CREST TRANSPORT INC     SCAC4
4 STYG SOTO TRANSFER     SCAC4
5 STYH STYLINE TRANSPORTATION INC     SCAC4
6 STYI SCHEDULED TRANSPORTATION SYSTEMS IN     SCAC4
7 STYJ SCOTT TRANSFER INC     SCAC4
8 STYK STRYKERSVILLE TRANSPORT INC     SCAC4
9 STYN STYNIK TRUCKING     SCAC4
10 STYO STYLIN INC     SCAC4
11 STYP S & T LIVESTOCK LLC     SCAC4
12 STYR STONY RUN ENTERPRISES INC     SCAC4
13 STYT STYER TRANSPORTATION CO     SCAC4
14 STYV SEDENA TRUCKING SERVICES INC     SCAC4
15 STYX STYRON LLC     SCAC4