JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
S& SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
SHA SHB SHC SHD SHE SHF SHG SHH SHI SHJ SHK SHL SHM SHN SHO SHP SHQ SHR SHS SHT SHU SHV SHW SHX SHY SHZ
SHVB SHVC SHVG SHVH SHVI SHVJ SHVK SHVM SHVN SHVP SHVR SHVT SHVU SHVV SHVW SHVY

1 SHV Shavano Air     ICAO1
2 SHVB SHENANDOAH VALLEY TRANSPORT LLC     SCAC4
3 SHVC SHIVES INC (IL CORP)     SCAC4
4 SHVG SHAVENDER, GUY TRUCKING INC     SCAC4
5 SHVH SUMMIT HEAVY HAUL INC     SCAC4
6 SHVI SALLEE HORSE VANS INC     SCAC4
7 SHVJ SEACOAST ASPHALT SERVICES INC     SCAC4
8 SHVK SCHEPERS-VI     SCAC4
9 SHVM S S H MOVERS INC     SCAC4
10 SHVN STONEHAVENS PERCHERONS     SCAC4
11 SHVP S L COUCH HEAVY TRANSPORT LLC     SCAC4
12 SHVR SHAVER, JIM     SCAC4
13 SHVT SHAVER TRUCK LINE     SCAC4
14 SHVU SHIVA TRANSPORT & LOGISTICS     SCAC4
15 SHVV SHIVA TRANSPORT     SCAC4
16 SHVW SANDHOLLOW LIVESTOCK INC     SCAC4
17 SHVY SHAVER, RANDY     SCAC4