JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
S& SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
SAA SAB SAC SAD SAE SAF SAG SAH SAI SAJ SAK SAL SAM SAN SAO SAP SAQ SAR SAS SAT SAU SAV SAW SAX SAY SAZ
SAVA SAVB SAVD SAVE SAVG SAVI SAVJ SAVK SAVM SAVN SAVO SAVQ SAVT SAVU SAVX SAVZ

1 SAV Samal Air     ICAO1
2 SAV SACRAMENTO VALLEY RAILROAD     PWRC
3 SAV SACRAMENTO VALLEY RAILROAD     SCAC4
4 SAVA SMITH AVIATION     SCAC4
5 SAVB SUPERIOR TOMATO AVOCADO LTD     SCAC4
6 SAVD S A V ENTERPRISES INC     SCAC4
7 SAVE SOUTH AVENUE MOVING INC     SCAC4
8 SAVG SAVAGE SERVICES CORPORATION     SCAC4
9 SAVI SAV LOGISTICS INC     SCAC4
10 SAVJ SAVLO LOGISTICS INC     SCAC4
11 SAVK SAVAGE, P & SONS TRUCKING INC     SCAC4
12 SAVM SPORTSMANS AIR SERVICE     SCAC4
13 SAVN SAVE TRANSPORTATION SERVICE     SCAC4
14 SAVO SAV ON MOVING & STORAGE     SCAC4
15 SAVQ SEALAND AVIATION LTD     SCAC4
16 SAVT S A V EXPRESS INC     SCAC4
17 SAVU SAR TRASPORTI SPA     SCAC4
18 SAVX Savannah Electric and Power Co. added 10/96; 7/2000   NRHS
19 SAVX *ATLANTIC CREOSOTING CO., INC.     PWRC
20 SAVX +GEORGIA POWER CO. [SAVANNAH ELECTRIC & POWER COMPANY]     PWRC
21 SAVX Georgia Power Co. added 10/2006   NAKINA
22 SAVX Savannah Electric and Power Co. added 10/1996; 7/2000-7/2005; eliminated 10/2006   NAKINA
23 SAVX Atlantic Creosoting Co., Inc. 7/1937 (not listed)   NAKINA
24 SAVX Savannah Electric and Power     RSRV
25 SAVX GEORGIA POWER COMPANY     SCAC4
26 SAVZ SAVAGE COAL     PWRC