JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
S& SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
SAA SAB SAC SAD SAE SAF SAG SAH SAI SAJ SAK SAL SAM SAN SAO SAP SAQ SAR SAS SAT SAU SAV SAW SAX SAY SAZ
SANA SANB SANE SANF SäNJ SANM SANO SANP SANQ SANR SANT SANU SANW SANX SANY SANZ

1 SAN Sandersville R.R. Co. 7/65-1/94; added 4/97; 7/2000   NRHS
2 SAN Servicios Aereos Nacionales (SAN)     ICAO1
3 SAN SANDERSVILLE RAILROAD COMPANY     PWRC
4 SAN Sandersville R.R. Co. 7/1965-1/1994; added 4/1997; 7/2000-7/2005   NAKINA
5 SAN Sandersville Railroad     RSRV
6 SANA SANTA FUEL INC     SCAC4
7 SANB SAN-REY CORPORATION     SCAC4
8 SANE SANTA FE TRANSPORTATION COMPANY     SCAC4
9 SANEX SANEX S.A.   RO VKM
10 SANF SANFACON INDUSTRIES INC     SCAC4
11 SäNJ Sävsjöström - Nässjö Järnväg 1914 - 1940 S svenska-lok.se
12 SANM SANMAR SHIPPING LIMITED     SCAC4
13 SANO SANO-PROPAN GmbH   DE VKM
14 SANO SANOIL LLC     SCAC4
15 SANP SALMA TRANSPORT     SCAC4
16 SANQ SANCO TRANSPORTES     SCAC4
17 SANR SANDERS, R W TRUCKING INC     SCAC4
18 SANRE SANRE, spol. s r.o.   CZ VKM
19 SANT SANDERS TRANSFER, INC     SCAC1
20 SANU SAMBAND ISLENZKRA SAMVINNUFELAG     PWRC
21 SANU Samband Islenzkra Samvinnufelag     RSRV
22 SANU SAMSKIP HF     SCAC4
23 SANW SMITH&WATERS, INC     SCAC1
24 SANW SMITH & WATERS INC     SCAC4
25 SANX San Angelo Tank Car Line 10/57-7/2000   NRHS
26 SANX SAN ANGELO TANK CAR LINE     PWRC
27 SANX San Angelo Tank Car Line added 7/1957; 10/1957-7/2005; eliminated 1/2007   NAKINA
28 SANX San Angelo Tank Car Line     RSRV
29 SANY SANYO LOGISTICS CORPORATION     SCAC4
30 SANZ SANGAMON INDUSTRIAL     PWRC