JTraffic Screensaver

Real world company prefixes

 
 
8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Ø P Q R S T U V W X Y Z
S& SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
SAA SAB SAC SAD SAE SAF SAG SAH SAI SAJ SAK SAL SAM SAN SAO SAP SAQ SAR SAS SAT SAU SAV SAW SAX SAY SAZ
SABB SABC SABD SABH SABL SABN SABP SABR SABS SABU SABW SABX

1 SAB Sky Way Air     ICAO1
2 SAB Schwäbische Alb -Bahn e.V   DE VKM
3 SAB Skånetåg AB 2001 - 2005 S svenska-lok.se
4 SAB Schwäbische Albbahn GmbH Münsingen D privat-bahn.de
5 SABB SABBYS TRANSPORT INCORPORATED     SCAC4
6 SABC STAR ASIA INTERNATIONAL INC     SCAC4
7 SABD SHIPPERS ASSIST     SCAC4
8 SABH SHAFFER, ALBERT TRUCKING INC     SCAC4
9 SABL SABOURIN, LPR TRANSPORT LTD     SCAC4
10 SABN SABIAN LTD     SCAC4
11 SABP SOUTHEAST-ATLANTIC BEVERAGE CORP     SCAC4
12 SABR SABOURIN, CAROLE     SCAC4
13 SABS SAN ANTONIO BROKER SERVICES INC     SCAC4
14 SABU CMB S.A.     SCAC3
15 SABU CMB S.A.     SCAC4
16 SABW S.A.F.E., South Atlantic Freight Express     SCAC1
17 SABW S A F E     SCAC4
18 SABX Southern Advance Bag & Paper Co. eliminated 7/55   NRHS
19 SABX CONTINENTAL CAN CO INC     SCAC3
20 SABX *CONTINENTAL CAN CO. [SOUTHERN ADVANCE BAG & PAPER CO.]     PWRC
21 SABX *SHAW AIR FORCE BASE     PWRC
22 SABX +HARINAS SA DE CV     PWRC
23 SABX Harinas, S.A. de C.V. added 1/2004; eliminated 4/2004; 7/2005 (not listed)   NAKINA
24 SABX Continental Can Co., Inc. added 10/1959; 4/1961-4/1970; eliminated 4/1974   NAKINA
25 SABX Continental Can Co., Inc., Southern Advance Paper Operation added 7/1957; 10/1957; eliminated 10/1959   NAKINA
26 SABX Southern Advance Bag & Paper Division of Robert Gair Co., Inc. added 7/1955; eliminated 7/1957   NAKINA
27 SABX Southern Advance Bag & Paper Co. added 1/1954; 7/1954; eliminated 7/1955   NAKINA
28 SABX Southern Advance Bag & Paper Co., Inc. 1/1945-1/1946   NAKINA
29 SABX HARINAS SA DE CV     SCAC4
30 SABX Southern Advance Bag & Paper Division of Robert Gair Co., Inc. added 7/55   NRHS
31 SABX Continental Can Co., Inc. Oct-57   NRHS
32 SABX Continental Can Co., Inc., Southern Advance Paper Operation eliminated 10/59   NRHS
33 SABX Continental Can Co., Inc. added 10/59; 4/61-4/70; eliminated 4/74   NRHS